تاریخ انتشار: چهارشنبه, 15 فروردين 1403 ساعت 10:12

تعطیلی زنجیره‌ای رسانه‌های وطن‌فروش براندازان را شوکه کرد

تعطیلی زنجیره‌ای رسانه‌های وطن فروش و قحطی بودجه برای آنها، جماعت برانداز را هم دچار حیرت کرده‌اند. آنها می‌گویند: غرب کار را با جمهوری اسلامی بسته و کاملا از براندازی ناامید شده و چاره‌ای جز اینکه با آنها گفتگو کند نمی‌بیند.... / آقای تحلیلگر
254 نمایش

نظر دادن