تاریخ انتشار: سه شنبه, 30 آبان 1402 ساعت 10:10

ویدئو| انصارالله چگونه توانست کشتی صهیونیستی را توقیف کند؟

انصارالله یمن چگونه با وجود حضور ناوها و رادارهای آمریکا، انگلیس، فرانسه و رژیم صهیونیستی توانست کشتی صهیونیستی را توقیف کند؟
192 نمایش

نظر دادن