تاریخ انتشار: دوشنبه, 23 فروردين 1395 ساعت 08:38

چند سال از عمر ایرانی‌ها را «چای» از بین می‌برد؟

اگر شهرداری تهران، به جای گیاهانی که در حاشیه بلوارها و بزرگراه ها کاشته، گیاه چای را بکارد، تاثیر بسیاری در کاهش آلودگی تهران خواهد گذاشت.

به گزارش آخرین نیوز، از زمانی که چای وارد ایران شد و با توصیه انگلیسی ها به رضاشاه، لقب اولین نوشیدنی کشور را به خود اختصاص داد، سن عمر ایرانی ها از 120 سال به 80 سال رسیده است.

چای یکی از سموم خطرناکی است که 40 سال از عمر ایرانی ها را گرفته است.

چای به طور مداوم وارد بدن می شود.

چای عامل سودا و سودا عامل سرطان است.

اگر مقداری چای در حوض ماهی بریزید تمام ماهی ها از بین می روند.

برای معدوم کردن چای فقط باید آن را آتش زد و هیچ کاری نمی توان کرد، حتی در دریا هم نمی توان ریخت.

البته یک کاربرد خیلی خوب دارد و آن هم استفاده از این گیاه در تعداد بالا، برای تصفیه هوا و کاهش آلودگی در شهرهای بزرگ است.

این گیاه تمام سموم هوا را به خوبی به خود می گیرد و به همین دلیل سمی است.

اگر شهرداری تهران، به جای گیاهانی که در حاشیه بلوارها و بزرگراه ها کاشته، گیاه چای را بکارد، تاثیر بسیاری در کاهش آلودگی تهران خواهد گذاشت.

http://www.akharinnews.com/images/banners/1920897.jpg

8798 نمایش

نظر دادن