تاریخ انتشار: سه شنبه, 21 شهریور 1402 ساعت 11:22

انتخاب، سایت‌خبری منتقد یا شعبه دوم رسانه‌های معاند بیگانه؟!

سایت خبری انتخاب طی سال های گذشته بارها با روایت سازی های جهت دار، خوراک مناسبی برای رسانه های معاند به ویژه ایران اینترنشنال تولید کرده است.

حال سوال مهم از چهره های سیاسی حامی این سایت خبری این است که آنها چه نسبتی با روایت سازی های جعلی این رسانه طی سال های اخیر دارند؟

144 نمایش

نظر دادن