تاریخ انتشار: سه شنبه, 14 فروردين 1403 ساعت 09:39

جلسه شورای عالی امنیت ملی درمورد حمله به کنسولگری ایران

دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی از تشکیل این شورا درباره حمله به کنسولگری ایران خبر داد.

در پی جنایت جنگی دیگری از رژیم صهیونیستی علیه اماکن و افراد دارای مصونیت دیپلماتیک و به شهادت رساندن سردار سرلشکر پاسدار محمدرضا زاهدی و شش تن دیگر از یارانش، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی از تشکیل جلسه این شورا در ساعت ۲۱ شب گذشته خبر داد.

بنا به اطلاعیه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی این جلسه در حضور رئیس‌ جمهور و رئیس شورا تشکیل شده و تصمیمات مقتضی گرفته شده است.

136 نمایش

نظر دادن