تاریخ انتشار: سه شنبه, 30 آبان 1402 ساعت 08:40

گفت و شنود| ولش‌کن!

جو بایدن، در مقاله‌ای عنوان کرده «‌پس از جنگ اسرائیل و حماس، باید تشکیلات خودگردان بر غزه حکومت کند» و ظاهرا نظرشان نیز بر روی محمود عباس است، پیشنهادی که عملا مصداق مََثَل «‌از چاله به چاه‌ افتادن» است.

روزنامه کیهان در ستون گفت و شنود خود نوشت:

گفت: تازه چه خبر؟!

گفتم: جو بایدن، رئیس جمهور گیج و منگ آمریکا با درج مقاله‌ای در روزنامه واشنگتن‌پست نوشته است «‌پس از جنگ اسرائیل و حماس، باید تشکیلات خودگردان بر غزه حکومت کند»!

گفت: پیشنهاد این مردک «‌از چاله به چاه‌» است. اولاً که قرار نیست بعد از جنگ، رژیمی به نام اسرائیل باقی مانده باشد. ثانیاً محمود عباس به فلسطین ربطی ندارد! او بهائی و از نوادگان عباس افندی است و ثالثاً بهائیت یک حزب صهیونیستی است.

گفتم: اصلاً جو بایدن یک آلزایمری گیج و منگ است که با هوا دست می‌دهد! در جلسه ملاقات‌های رسمی خوابش می‌برد! معاونش را همسر خود تصور می‌کند! دو قدم که راه می‌رود فراموش می‌کند از کجا آمده و قرار است کجا برود! و...

گفت: بایدن یک مترسک است که ادای رئیس‌جمهور را در می‌آورد!

گفتم: دیوانه‌ای در باغ وحش، جلوی قفس میمون‌ها ایستاده بود و ادای میمون‌ها را در می‌آورد. همراهش گفت؛ خجالت بکش! این چه کاری است. یکی از میمون‌ها به همراه او گفت؛ ولش کن، کاری نداشته باش! ازش بپرس چطوری از قفس فرار کرده که ما هم فرار کنیم؟!

221 نمایش

نظر دادن