رئیس پایانه صادرات برنج ایران می‌گوید: برخی واردکنندگان برنج برای گرفتن مجوز واردات به بازار داخلی شوک می‌دهند.
صفحه رسمی تیم ملی فوتبال آمریکا در توئیتر؛ نام مقدس الله را از پرچم ایران حذف کرد!
صفحه رسمی تیم ملی فوتبال آمریکا در توئیتر؛ نام مقدس الله را از پرچم ایران حذف کرد!
فدراسیون فوتبال ایران در بیانیه‌ای اظهارت یورگن کلینزمن را محکوم کرد و خواستار عذرخواهی و استعفای او از گروه مطالعات فنی فیفا شد.
نورثروپ ام۲- اف۳ نمونه‌ای ازهواپیماهای بدون بال بود که اولین پرواز برقی‌اش را در ۲۵ نوامبر ۱۹۷۰ انجام داد.
یکشنبه, 06 آذر 1401 ساعت 10:34

حسین رونقی با قید وثیقه آزاد شد

حسین رونقی که اخیراً بازداشت شده بود، با قید وثیقه آزاد شد.
یکشنبه, 06 آذر 1401 ساعت 10:31

وریا غفوری آزاد شد؟

برخی منابع از آزادی مدافع پیشین تیم ملی فوتبال کشورمان به قید وثیقه خبر داده‌اند.
یکشنبه, 06 آذر 1401 ساعت 10:31

وریا غفوری آزاد شد؟

برخی منابع از آزادی مدافع پیشین تیم ملی فوتبال کشورمان به قید وثیقه خبر داده‌اند.
تنها راه برون رفت کشور از مشکلات پیش رو، نوسازی نظام حکمرانی همراه با بازگشت به مردم و تاکید بر خداباوری به عنوان دو رکن اصلی فرهنگ بسیجی است.
قضیه از این هم بدتر است. از روی میزش کاغذی را برداشت و گفت من این را از اتاق وزیر دفاع آورده‌ام و سندی است که نشان می‌دهد ما چگونه قرار است که هفت کشور را در پنج سال تسخیر کنیم و اولین کشور هم عراق خواهد بود. بعد سوریه،…
خاتمی و برخی عناصر همسو، در آغاز اغتشاشات اخیر هم نقش هیزم‌کشی و آتش‌افروزی را داشته‌اند و قبل از اینکه نظر مراجع قانونی درباره فوت مهسا امینی منتشر شود، همین مسئله را بهانه عقده‌گشایی و اتهام‌پراکنی قرار دادند.
رنگ پریده تاجری که به همراه مردی مرموز برای خرید دلار به صرافی رفته بود اسرار گروگانگیری میلیاردی را فاش کرد.