تاریخ انتشار: پنج شنبه, 04 خرداد 1402 ساعت 13:11

عبور ناوشکن دنا از آب‌های خروشان اقیانوس آرام

در بخشی از ماموریت ناوگروه ‌۸۶ ناوشکن دنا با وجود وزن سبک اما توانست به خوبی از اقیانوس آرام عبور کند و مسیر دریانوردی ‌به دور کره‌زمین را با موفقیت به پایان برساند.

162 نمایش

نظر دادن