تاریخ انتشار: پنج شنبه, 04 خرداد 1402 ساعت 09:28

اولین تصاویر از مراحل شلیک و اصابت موشک خیبر

اولین تصاویر از مراحل شلیک و اصابت موشک خیبر را ببینید./ ایرنا

152 نمایش

نظر دادن