تاریخ انتشار: پنج شنبه, 04 خرداد 1402 ساعت 09:18

حادثه آفرینی کامیون در لحظه سبقت غیرمجاز

یک کامیون در خیابان حادثه آفرید.

اقدام به سبقت غیرمجاز یک کامیون منجر به تصادفی شاخ به شاخ با یک پراید در خیابان شد.

116 نمایش

نظر دادن