تاریخ انتشار: پنج شنبه, 04 خرداد 1402 ساعت 08:52

دست‌فرمون جالب راننده بیل مکانیکی!

یک راننده بیل مکانیکی برای عبور از کانال آب از روش جالبی استفاده می‌کند.

108 نمایش

نظر دادن