تاریخ انتشار: سه شنبه, 02 خرداد 1402 ساعت 14:42

ثبت رکورد بلندترین پرتاب بسکتبال، از ارتفاع ۲۶۰ متری!

یک جوان توپ را از ارتفاع ۲۶۰ متری وارد سبد کرد.

یک جوان با پرتاب توپ بسکتبال در سبد از ارتفاع ۲۶۰ متری و از طبقه ۱۲۱ یک برج، رکورد بلندترین پرتاب بسکتبال را به نام خود زد. توپ او پس از ۲۵ ساعت تلاش ناموفق سرانجام وارد سبد شد.

369 نمایش

نظر دادن