تاریخ انتشار: یکشنبه, 22 بهمن 1402 ساعت 11:01

عکس| بت‌پرستی همچنان ادامه دارد ...

عکسی از ژاپن راهبان بودایی را نشان می‌دهد که در برابر روباتی که تعالیم بودا را موعظه می‌کند تعظیم می‌کنند!

به گزارش آخرین‌نیوز، بشریت طی قرن‌های اخیر فقط و فقط در تکنولوژی پیشرفت داشته است اما در مفاهیم معنوی و علوم حقیقی و پایه، دچار پسرفت بسیار گسترده و عظیمی شده و البته این موضوع همان خواسته صهیونیزم و استکبار جهانی است که مردم جهان را با ادعاهای دروغینی همچون دموکراسی، پیشرفت، دهکده جهانی و غیره فریب داده و جلوی پیشرفت حقیقی افکار عمومی جهان را گرفته است.

انسان‌ها در زمان فراعنه به دلیل عظمت ساخته‌های دست بشر از اهرام گرفته تا مجمسه‌های عظیم، در برابر آن‌ها تعظیم می‌کرده است چون برای آنان پیشرفت تا همان حد بوده است و عجیب؛ لذا آن سازه‌ها را پرستش می‌کردند.

اما بشر امروزی چون به دیدن سازه‌های بزرگ و گوناگون عادت کرده، نسبت به تکنولوژی حس پرستش پیدا کرده است؛ از آیفون و بنز گرفته تا بوگاتی و کشتی تفریحی.

و این همان جهالیت مدرن است ...

https://akharinnews.com/images/1402/11/07/photo_2024-02-01_14-59-16.jpg

150 نمایش

نظر دادن