سه شنبه, 14 فروردين 1397 ساعت 12:50

خشکی ساحل دریا در گلوگاه مازندران/ تصاویر

گلوگاه، شرقی‌ترین شهرستان مازندران و در کنار خلیج گرگان قرار دارد. همانند دو شهر دیگر ساحلی بندرترکمن و بندرگز نیز تحت تاثیر تغییر شرایط اقلیمی و عوامل انسانی ساحل آبی اش پس رفت زیادی داشته است.
دوشنبه, 20 آبان 1392 ساعت 17:57

اسب شنی