تاریخ انتشار: شنبه, 05 فروردين 1402 ساعت 10:23

کوبیدن بطری آب به طناز طباطبایی توسط پارسا پیروزفر

پشت صحنه جذاب و تکان دهنده «یاغی» از تمرین پارسا پیروز فر و طناز طباطبایی منتشر شده که در آن پیروزفر در حین تمرین بطری آب را به صورت طباطبای می‌کوبد.

760 نمایش

نظر دادن