تاریخ انتشار: شنبه, 05 فروردين 1402 ساعت 10:19

ثبت نخستین روز هوای "ناسالم" امسال در تهران

نخستین روز هوای "ناسالم" برای گروه‌های حساس با شاخص عدد ۱۰۵ در پنجمین روز از سال ۱۴۰۲ ثبت شد.

به گزارش تسنیم، براساس داده‌های شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، هم‌اکنون شاخص هوا بر روی عدد 105 قرار دارد و بدین ترتیب نخستین روز از هوای ناسالم برای گروه‌های حساس در سال 1402 به ثبت رسید.

همچنین شاخص هوای تهران در 24 ساعته گذشته عدد 87 و قابل قبول بوده است.


براساس این گزارش از 5 روز فروردین سال 1402 ، 3 روز هوای پاک، یک روز هوای قابل قبول و یک روز ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شده است.

کیفیت هوای تهران ,

بر اساس جدول رنگ‌بندی شرکت کنترل کیفیت هوا، ایستگاه‌های سبزرنگ شرایط "پاک"، زردرنگ شرایط "قابل قبول"، نارنجی‌رنگ شرایط "ناسالم برای گروه‌های حساس"، قرمزرنگ شرایط "ناسالم" و بنفش‌رنگ شرایط "بسیار ناسالم" را نشان می‌دهد.

245 نمایش

نظر دادن