تاریخ انتشار: چهارشنبه, 02 فروردين 1402 ساعت 09:24

مهارت راننده برای جلوگیری از واژگونی خودرو

یک راننده با مهارت خود از چپ کردن خودرویش جلوگیری کرد.

یک راننده برای جلوگیری از تصادف با عابر پیاده به سرعت تغییر جهت داد که این موضوع باعث بر هم خوردن تعادل خودرو شد اما در ادامه راننده با مهارت خود مانع از واژگونی خودرو شد.

257 نمایش

نظر دادن