تاریخ انتشار: چهارشنبه, 02 فروردين 1402 ساعت 09:21

تجمع یهودیان طرفدار ترامپ و مخالف بایدن در نیویورک

مخالفان بایدن در نیویورک تجمع کردند.

یهودیان طرفدار ترامپ و مخالف بایدن در مقابل برج ترامپ در نیویورک تجمع کردند.

370 نمایش

نظر دادن