تاریخ انتشار: یکشنبه, 07 اسفند 1401 ساعت 11:04

فیلم| بدل زلنسکی پشت سر زلنسکی و بایدن!

در دیدار بایدن رئیس جمهور آمریکا با زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بدلِ زلنسکی پشت سرشان ایستاده است.
در دیدار بایدن رئیس جمهور آمریکا با زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بدلِ زلنسکی پشت سرشان ایستاده است.

رسانه

202 نمایش

نظر دادن