تاریخ انتشار: سه شنبه, 04 بهمن 1401 ساعت 08:28

هشدار درمورد تدارک دشمن برای فتنه جدید در بهمن ماه

مهدی محمدی طی توئیتی نوشت: شکست پروژه های کودکانه ای مانند 'وکالت' نباید غفلت ایجاد کند. دشمن برای بهمن در تدارک فتنه خصوصا در حوزه اقتصادی مرتبط با طبقه محروم است. تقویت تاب آوری اقتصادی جامعه و برخورد کریمانه و پدرانه با مردم، به همان اندازه که منطق اجتماعی دارد، یک ضرورت امنیتی است.

https://akharinnews.com/images/1401/11/01/3696001.jpg

228 نمایش

نظر دادن