تاریخ انتشار: دوشنبه, 03 بهمن 1401 ساعت 18:17

دور سوم جنگ ترکیبی غرب علیه ایران شروع خواهد شد

مصطفی خوش چشم (کارشناس مسائل بین‌الملل): آمریکا و اروپا روی طراحی حساب‌شده‌ای حرکت می‌کنند ولی هنوز نتیجه‌ای نگرفته‌اند. قرار دادن نیروی نظامی ما در لیست سیاه تروریسم، پایان دور دوم جنگ ترکیبی است و دور سوم شروع خواهد شد.
مصطفی خوش چشم (کارشناس مسائل بین‌الملل): آمریکا و اروپا روی طراحی حساب‌شده‌ای حرکت می‌کنند ولی هنوز نتیجه‌ای نگرفته‌اند. قرار دادن نیروی نظامی ما در لیست سیاه تروریسم، پایان دور دوم جنگ ترکیبی است و دور سوم شروع خواهد شد.

رسانه

245 نمایش

نظر دادن