آسیاتک

تاریخ انتشار: دوشنبه, 14 آذر 1401 ساعت 16:15

جمهوری اسلامی با اولین برف می‌رود! +تصاویر

کاربران توییتر پس اولین بارش برف در کشور، یادآور توئیت اکانت سایبری یک معاند شدند که وعده عدم وجود نظام جمهوری اسلامی تا قبل از اولین بارش برف زمستانی را مطرح کرده بود.

کاربر توئیتری به نام علی بی طرفان، همزمان با اولین بارش برف در کشور، یادآور توئیتی از یک اکانت سایبری معاند شد که وعده عدم وجود نظام جمهوری اسلامی تا قبل از اولین بارش برف زمستانی را مطرح کرده بود.

جمهوری اسلامی با اولین برف می‌رود! +تصاویر

این کاربر در یادآوری و پاسخ به توئیت اکانت معاند مذکور، مدعی شد که نه تنها اولین برف در کشور بارید و جمهوری اسلامی هنوز پا برجاست، بلکه این اکانتی که این ادعا را مطرح کرده بود، ساسپند (غیر فعال شدن دائمی اکانت) شد و برای همیشه فعالیت خود را از دست داد.

کاربران دیگر توئیتر نیز این ماجرا را یادآوری کرده و نسبت به آن واکنش نشان دادند که در ادامه برخی از آن ها را مشاهده می کنید.

‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌

243 نمایش

نظر دادن