آسیاتک

تاریخ انتشار: چهارشنبه, 02 آذر 1401 ساعت 15:45

به حدکا و کومله میگن مردم مظلوم کردستان!

کاربری طی توئیتی نوشت:

به حدکا و کومله میگن مردم مظلوم کردستان
کیا؟
همونا که ده سال قبل به داعش و جبهة النصرة می‌گفتن مردم مظلوم سوریه!

به حدکا و کومله میگن مردم مظلوم کردستان!

248 نمایش

نظر دادن