آسیاتک

تاریخ انتشار: چهارشنبه, 30 شهریور 1401 ساعت 22:12

نظام سقوط خواهد کرد؟

محمدصادق کوشکی استاد دانشگاه تهران طی یادداشتی در کانال تلگرامی خود نوشت:

نظام سقوط خواهد کرد؟

سال ۵۸ قرار بود جمهوری اسلامی با رمز "خودمختاری خلقها" سرنگون بشود ...

سال ۵۹ صدام با رمز "فتح ۳ روزه" به دنبال سقوط جمهوری اسلامی بود ...

سال ۶۷ مجاهدین با رمز "امروز مهران فردا تهران" خواب براندازی می‌دیدند ...

... رمزها آمد و رفت تا سال ۸۸ که قرار شد با رمز "یاحسین میرحسین" دفتر جمهوری اسلامی بسته شود ...

و امروز با رمز "مهسا امینی" برای نابودی جمهوری اسلامی تجمعات ۲۰۰ نفره برپا کرده‌اند ...

اما اگر هیچ کس نداند، اربابان انگلیسی و آمریکایی براندازان می‌دانند که جمهوری اسلامی قابل براندازی نیست!

در سایه لطف خدا و به برکت خون شهدا و با جهاد مومنان گمنام، جمهوری اسلامی با اقتدار بیشتر باقی خواهند ماند تا صبح ظهور ...

یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون!

263 نمایش

نظر دادن