تاریخ انتشار: سه شنبه, 21 شهریور 1402 ساعت 11:30

وقتی شیطان گردن نمی‌گیرد!

زمان اغتشاشات از تحریک مردم از هیچ دروغ‌سازی فروگذار نکردند اما اکنون هیچ‌کدام گردن نمی‌گیرند؛ و این رویه همیشگی شیاطین تاریخ است ...

191 نمایش

نظر دادن