تاریخ انتشار: سه شنبه, 29 شهریور 1401 ساعت 10:42

صوت| این صحبت‌های حاج قاسم هم بشنوید

عده ای در فضای مجازی درباره حجاب کلیپی پر بازدید از اظهارات شهید سلیمانی را مرجع قرار می دهند در حالی که این صحبت های شنیدنی حاج قاسم درباره حجاب را کمتر شنیده و منتشر کرده اند.
عده ای در فضای مجازی درباره حجاب کلیپی پر بازدید از اظهارات شهید سلیمانی را مرجع قرار می دهند در حالی که این صحبت های شنیدنی حاج قاسم درباره حجاب را کمتر شنیده و منتشر کرده اند.

رسانه

163 نمایش

نظر دادن